blob: 9c2675056399e0beea22e63b354ee3d5c6771cc3 [file] [log] [blame]
Recommended.Proto3.ProtobufInput.MessageUnknownFields_Print.TextFormatOutput
Recommended.Proto3.TextFormatInput.StringLiteralShortUnicodeEscapeSurrogatePairBytes
Recommended.Proto3.TextFormatInput.StringLiteralShortUnicodeEscapeSurrogatePairString
Recommended.Proto3.TextFormatInput.StringLiteralUnicodeEscapeSurrogatePairLongShortBytes
Recommended.Proto3.TextFormatInput.StringLiteralUnicodeEscapeSurrogatePairLongShortString