blob: de453b9cb7a5646342b26eff030af2048dddafbd [file] [log] [blame]
#data
<!DOCTYPE html><body><a href='#1'><nobr>1<nobr></a><br><a href='#2'><nobr>2<nobr></a><br><a href='#3'><nobr>3<nobr></a>
#errors
(1,47): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,51): adoption-agency-1.3
(1,74): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,74): adoption-agency-1.3
(1,81): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,85): adoption-agency-1.3
(1,108): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,108): adoption-agency-1.3
(1,115): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,119): adoption-agency-1.3
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <a>
| href="#1"
| <nobr>
| "1"
| <nobr>
| <nobr>
| <br>
| <a>
| href="#2"
| <a>
| href="#2"
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| <br>
| <a>
| href="#3"
| <a>
| href="#3"
| <nobr>
| "3"
| <nobr>
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<nobr></b><i><nobr>2<nobr></i>3
#errors
(1,37): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,41): adoption-agency-1.3
(1,50): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,50): adoption-agency-1.3
(1,57): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,61): adoption-agency-1.3
(1,62): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <nobr>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| "3"
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<table><nobr></b><i><nobr>2<nobr></i>3
#errors
(1,44): foster-parenting-start-tag
(1,48): foster-parenting-end-tag
(1,48): adoption-agency-1.3
(1,51): foster-parenting-start-tag
(1,57): foster-parenting-start-tag
(1,57): nobr-already-in-scope
(1,57): adoption-agency-1.2
(1,58): foster-parenting-character
(1,64): foster-parenting-start-tag
(1,64): nobr-already-in-scope
(1,68): foster-parenting-end-tag
(1,68): adoption-agency-1.2
(1,69): foster-parenting-character
(1,69): eof-in-table
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| "3"
| <table>
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<table><tr><td><nobr></b><i><nobr>2<nobr></i>3
#errors
(1,56): unexpected-end-tag
(1,65): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,65): adoption-agency-1.3
(1,72): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,76): adoption-agency-1.3
(1,77): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <table>
| <tbody>
| <tr>
| <td>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| "3"
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<div><nobr></b><i><nobr>2<nobr></i>3
#errors
(1,42): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,42): adoption-agency-1.3
(1,46): adoption-agency-1.3
(1,46): adoption-agency-1.3
(1,55): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,55): adoption-agency-1.3
(1,62): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,66): adoption-agency-1.3
(1,67): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <div>
| <b>
| <nobr>
| <nobr>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| "3"
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<nobr></b><div><i><nobr>2<nobr></i>3
#errors
(1,37): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,41): adoption-agency-1.3
(1,55): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,55): adoption-agency-1.3
(1,62): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,66): adoption-agency-1.3
(1,67): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <nobr>
| <div>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
| <nobr>
| <nobr>
| "3"
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<nobr><ins></b><i><nobr>
#errors
(1,37): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,46): adoption-agency-1.3
(1,55): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,55): adoption-agency-1.3
(1,55): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <nobr>
| <ins>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
#data
<!DOCTYPE html><body><b><nobr>1<ins><nobr></b><i>2
#errors
(1,42): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,42): adoption-agency-1.3
(1,46): adoption-agency-1.3
(1,50): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| <nobr>
| "1"
| <ins>
| <nobr>
| <nobr>
| <i>
| "2"
#data
<!DOCTYPE html><body><b>1<nobr></b><i><nobr>2</i>
#errors
(1,35): adoption-agency-1.3
(1,44): unexpected-start-tag-implies-end-tag
(1,44): adoption-agency-1.3
(1,49): adoption-agency-1.3
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <b>
| "1"
| <nobr>
| <nobr>
| <i>
| <i>
| <nobr>
| "2"
#data
<p><code x</code></p>
#errors
(1,3): expected-doctype-but-got-start-tag
(1,11): invalid-character-in-attribute-name
(1,12): unexpected-character-after-solidus-in-tag
(1,21): unexpected-end-tag
(2,0): expected-closing-tag-but-got-eof
#new-errors
(1:11) unexpected-character-in-attribute-name
(1:13) unexpected-solidus-in-tag
#document
| <html>
| <head>
| <body>
| <p>
| <code>
| code=""
| x<=""
| <code>
| code=""
| x<=""
| "
"
#data
<!DOCTYPE html><svg><foreignObject><p><i></p>a
#errors
(1,45): unexpected-end-tag
(1,46): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <svg svg>
| <svg foreignObject>
| <p>
| <i>
| <i>
| "a"
#data
<!DOCTYPE html><table><tr><td><svg><foreignObject><p><i></p>a
#errors
(1,60): unexpected-end-tag
(1,61): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <table>
| <tbody>
| <tr>
| <td>
| <svg svg>
| <svg foreignObject>
| <p>
| <i>
| <i>
| "a"
#data
<!DOCTYPE html><math><mtext><p><i></p>a
#errors
(1,38): unexpected-end-tag
(1,39): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <math math>
| <math mtext>
| <p>
| <i>
| <i>
| "a"
#data
<!DOCTYPE html><table><tr><td><math><mtext><p><i></p>a
#errors
(1,53): unexpected-end-tag
(1,54): expected-closing-tag-but-got-eof
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <table>
| <tbody>
| <tr>
| <td>
| <math math>
| <math mtext>
| <p>
| <i>
| <i>
| "a"
#data
<!DOCTYPE html><body><div><!/div>a
#errors
(1,28): expected-dashes-or-doctype
(1,34): expected-closing-tag-but-got-eof
#new-errors
(1:29) incorrectly-opened-comment
#document
| <!DOCTYPE html>
| <html>
| <head>
| <body>
| <div>
| <!-- /div -->
| "a"
#data
<button><p><button>
#errors
Line 1 Col 8 Unexpected start tag (button). Expected DOCTYPE.
Line 1 Col 19 Unexpected start tag (button) implies end tag (button).
Line 1 Col 19 Expected closing tag. Unexpected end of file.
#document
| <html>
| <head>
| <body>
| <button>
| <p>
| <button>