blob: 58c620d5f743cb679d232041455689e83f59f580 [file] [log] [blame]
=== RUN TestUnicode
Μπορώ να φάω σπασμένα γυαλιά χωρίς να πάθω τίποτα. Μπορώ να φάω σπασμένα γυαλιά χωρίς να πάθω τίποτα.
私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。
--- PASS: TestUnicode
ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ
אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי.
PASS