blob: a4ecddc0b32b1ea69ecf54e805ae2ee1609e97a4 [file] [log] [blame]
// run
package main
import (
"fmt"
"runtime/debug"
"strings"
)
type Inner struct {
Err int
}
func (i *Inner) NotExpectedInStackTrace() int {
if i == nil {
return 86
}
return 17 + i.Err
}
type Outer struct {
Inner
}
func ExpectedInStackTrace() {
var o *Outer
println(o.NotExpectedInStackTrace())
}
func main() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
stacktrace := string(debug.Stack())
if strings.Contains(stacktrace, "NotExpectedInStackTrace") {
fmt.Println("FAIL, stacktrace contains NotExpectedInStackTrace")
}
if !strings.Contains(stacktrace, "ExpectedInStackTrace") {
fmt.Println("FAIL, stacktrace does not contain ExpectedInStackTrace")
}
} else {
fmt.Println("FAIL, should have panicked but did not")
}
}()
ExpectedInStackTrace()
}