blob: 41a1407a6a0bcd925d6a02481e7b23a8563b225e [file] [log] [blame]
package main
import "fmt"
func main() {
for i := 0; i < 3; i++ {
fmt.Println("Hello, world")
}
}