blob: a4201a79791c11c24b517f5f1db31f89cbe3bb44 [file] [log] [blame]
// Test for naming errors.
// Package foo ...
package foo
import (
"errors"
"fmt"
)
var unexp = errors.New("some unexported error") // MATCH /error var.*unexp.*errFoo/
// Exp ...
var Exp = errors.New("some exported error") // MATCH /error var.*Exp.*ErrFoo/
var (
e1 = fmt.Errorf("blah %d", 4) // MATCH /error var.*e1.*errFoo/
// E2 ...
E2 = fmt.Errorf("blah %d", 5) // MATCH /error var.*E2.*ErrFoo/
)
func f() {
var whatever = errors.New("ok") // ok
_ = whatever
}
// Check for the error strings themselves.
func g(x int) error {
var err error
err = fmt.Errorf("This %d is too low", x) // MATCH /error strings.*be capitalized/
err = fmt.Errorf("XML time") // ok
err = fmt.Errorf("newlines are fun\n") // MATCH /error strings.*end with punctuation/
err = fmt.Errorf("Newlines are really fun\n") // MATCH /error strings.+not be capitalized/
err = errors.New(`too much stuff.`) // MATCH /error strings.*end with punctuation/
err = errors.New("This %d is too low", x) // MATCH /error strings.*be capitalized/
return err
}