blob: 80f79aec838b707c8037e0a241040a0d1d08a799 [file] [log] [blame]
package coverdot2
import . "coverdot1"
func G() { F() }